404-sider og Internet Explorer

Når man designer hjemmesider, så er det god skik at lave en 404-side (side findes ikke) der er tilpasset kundens tema. For nylig opdagede vi så at denne side ikke altid bliver vist i Internet Explorer (vi tester selvfølgelig i IE, men det kan være svært at komme rundt om alting med alle browsere). I nogle tilfælde foretrækker IE at vise den indbyggede fejlside i stedet for den tilpassede.

Hvorfor den nogle gange bliver vist og andre gange ikke er vi ikke helt klar over. Vi har googlet os frem til teorier om at det har noget med størrelsen på 404-siden at gøre, så sider fejlsider over en vis størrelse altid bliver vist, men det ser ikke ud til at holde altid. Løsningen er imidlertid simpel nok, i hvert fald hvis man bruger WordPress.

Indsæt følgende stump PHP-kode øverst i 404.php:

ob_start();
header("HTTP/1.1 404 Not Found");

Herefter bliver 404-siden vist korrekt i alle moderne browsere.