Opsætning af Outlook 2013 med POP/IMAP

Hvis du ønsker at anvende Microsoft Outlook med vores mailserver så er her en kort vejledning til opsætning af henholdsvis POP og IMAP adgang fra Outlook 2013.

Vejledningen er specielt beregnet på brugere af vores mailservice, men den kan i princippet bruges med alle cPanel-baserede mailservere.

Inden du går i gang skal du beslutte hvilken af de to protokoller, POP og IMAP, som du ønsker at benytte. I de fleste tilfælde vil IMAP være det rigtige valg fordi den virker bedst hvis man læser email fra flere forskellige enheder. Bemærk dog at IMAP efterlader alle emails på serveren, mens POP giver mulighed for automatisk at slette dem fra serveren efter at de er blevet downloaded.

Kommunikationen mellem Outlook og vores mailserver er krypteret med SSL, så de følgende portnumre skal bruges ved konfiguration af Outlook:

  • IMAP: 993 (indgående server) og 465 (udgående server)
  • POP: 995 (indgående server) og 465 (udgående server)

(Hvis du af en eller anden grund ikke kan eller vil bruge kryptering, så er kan du i stedet anvende port 143 (IMAP) / port 110 (POP) for den indgående server og port 26 for den udgående server. Denne konfiguration anbefales dog ikke).

Navnet på både den indgående og den udgående server er redstripe.pipefish.dk

Start med at tilføje en ny mailkonto til Outlook og udfyld navn, mailadresse og mailkontoens password:

Trin 1

Vælg derefter "Manuel konfiguration eller flere servertyper" og klik på "Næste >". I det næste billede vælges POP / IMAP:

Trin 2

Klik på "Næste >". Udfyld felterne som vist nedenfor:

Trin 3

NB! Der skal ikke sættes hak i feltet "Kræv logon med godkendelse af sikker adgangskode (SPA)".

Hvis man forbinder Outlook med en mailkonto der har været i brug i længere tid kan man begrænse mængden af email der downloades ved hjælp af slideren "Mail, der skal bevares offline". Standard er at Outlook downloader mail fra de sidste tre måneder.

Klik på "Flere indstillinger ...". På fanebladet "Server til udgående post" sættes hak ud for "Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse".

Trin 4

Fanebladet "Avanceret" udfyldes med portnumre for indgående og udgående mail og forbindelsestypen sættes til "SSL":

Trin 5

Herefter klikkes på "OK" og fra skærmbilledet "Tilføje konto" vælges "Næste". Outlook vil nu forsøge at sende en testmail og hente den fra serveren. Hvis testen lykkes vises følgende:

Trin 6

Hvis det ikke lykkes Outlook at sende og modtage testmailen så prøv at tjekke følgende:

  • Er brugernavn og password korrekte? Brugernavnet er det samme som email-adressen. Tjek eventuelt om det anvendte brugernavn/password virker med vores webmail på  https://redstripe.pipefish.dk:2096/
  • Passer valg af protokol med valg af portnummer? IMAP bruger port 993 mens POP brugerport 995 til indgående post. Begge bruger port 465 til udgående post.
  • Logon med brug af sikker adgangskode (SPA) er ikke understøttet, så dette felt må der ikke være sat hak i.
  • Serveren til udgående post (SMTP) kræver godkendelse, brugernavn og password er det samme som for IMAP/POP.
Hvis du forsøger gentagne gange at logge ind med forkerte oplysninger (brugernavn, password, portnumre), så vil din IP-adresse blive midlertidigt blokeret i vores firewall. Prøv at åbne webmail på adressen ovenfor, hvis du ikke ser et loginbillede er din IP sandsynligvis blevet blokeret. Denne blokering ophæves automatisk i løbet af 15-30 minutter.

Hvis du sidder i en virksomhed og ikke kan få forbindelse, er det muligt at virksomhedens egen firewall ikke tillader adgang til disse porte. Du kan så i stedet bruge de ikke-krypterede indstillinger, port 143 (IMAP) / port 110 (POP) for den indgående server og port 26 for den udgående SMTP-server.

Fodnote: Efter at have konfigureret Outlook til at bruge IMAP med min testkonto løb jeg ind i et problem - jeg kunne flytte mails fra mappe til mappe og synkronisere med serveren, men jeg kunne ikke slette mail fra Outlook. Efter lidt søgning viste det sig at være et kendt problem - løsningen var at skrive "Inbox" i feltet "Sti til rodmappe" på fanebladet "Avanceret" (se skærmbilledet ovenfor). Herefter oprettede Outlook nogle manglende mapper og jeg kunne slette emails.