Opret SSH nøgle via cPanel

SSH-nøglepar kan bruges til sikker overførsel af filer ved hjælp af SFTP og til at få kommandolinje adgang til din konto på vores servere. I denne artikel viser vi hvordan du kan oprette SSH-nøgler i cPanel.

Dan et nyt nøglepar

Start med at logge ind i cPanel og klik på "SSH Access" ikonet:

SSH Access icon

Klik på knappen Manage SSH Keys:

Manage SSH Keys

Klik på knappen Generate a new Key:

Generate SSH Key

Udfyld felterne. Vi anbefaler at du vælger "RSA" som "Key Type" og 2048 eller mere som "Key Size". Klik herefter på Generate Key:

Generate Key

Nøgleparret er nu oprettet. Klik på Go Back linket:

Go Back Link

Autorisér den offentlige nøgle

Nøgleparret består af en offentlig nøgle (public key) og en privat nøgle (private key). Den offentlige nøgle skal ligge på serveren og være tilgængelig for alle, mens den private nøgle skal downloades til din egen computer og holdes hemmelig. Da nøglen blev dannet ovenfor blev den private samtidig nøgle beskyttet med et password så den ikke umiddelbart kan misbruges selvom en uvedkommende skulle få fat på den.

Inden nøgleparret kan bruges til login via SSH eller SFTP skal den offentlige nøgle autoriseres via cPanel. Klik på Manage linket:

Manage Link

Klik herefter på Authorize knappen:

Authorize Button

cPanel bekræfter herefter at nøglen kan bruges til login. Klik på Go Back linket:

Go Back Link

Download den private nøgle

Den private nøgle skal nu downloades til din egen computer. Klik på Download linket:

Download Link

Klik på Download Key knappen for at gemme den private nøgle på din egen computer. Klik på Go Back når nøglen er downloadet:

Download Key Button

Når den private nøgle er downloaded er det ikke længere nødvendigt at have den liggende på serveren. Som en ekstra sikkerhed kan du vælge at slette den:

Delete Link

Den offentlige nøgle må ikke slettes.

Mistede nøgler

Slettede nøgler kan ikke gendannes, men hvis du mister en eller begge nøgler kan du til enhver tid danne et nyt nøglepar ved at følge denne vejledning.

Hvis du mister den private nøgle kan du sikre dig mod misbrug ved at slette den offentlige nøgle fra serveren. Fremgangsmåden er den samme som når man sletter den private nøgle.

Hvis flere forskellige brugere skal have adgang via SSH eller SFTP er det en god ide at lave et nøglepar til hver enkelt bruger. Hvis en bruger på et tidspunkt ikke længere skal have adgang, så kan du slette den pågældende brugers nøgler via cPanel uden at det påvirker de andre brugere.